Kontakt

„Infotezy”
Wydawca
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: infotezy@ujk.edu.pl