infografika
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
T. S. Eliot, The Rock (1934)
 
Internetowy periodyk naukowy "iNFOTEZY" podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. "iNFOTEZY" skierowane są głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale jego łamy są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym. Zamierzamy publikować różnorodne materiały: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje. Periodyk wydajemy na zasadzie otwartego dostępu (Open Access). Więcej...

 

Copyright 2011-2016 Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach