„Infotezy” 2024, nr 1(16)

 Od redakcji

Artykuły
Katarzyna Wdowska, Prasa gadzinowa na Kielecczyźnie na przykładzie „Kuriera Kieleckiego” (1940-1944)   Streszczenie   Artykuł

Bartosz Wartałowicz, „Piłka Nożna” – zarys monograficzny i analiza zawartości tygodnika za lata 2020-2022  Streszczenie   Artykuł    

Aleksandra Parkita, Tematyka i stylistyka w filmach animowanych Disneya i DreamWorks Animation   Streszczenie   Artykuł   

Weronika Wawszczyk, Świat guślarzy, biesów i południc. Elementy dawnych wierzeń słowiańskich w powieściach Andrzeja Sapkowskiego i grach komputerowych   Streszczenie   Artykuł       

Maksymilian Grzywna, Alternate reality game – ostateczna forma gry?   Streszczenie   Artykuł           

Martyna Pacak, Projekt medialnej kampanii społecznej pt. Niestereotypowi Część 1. Diagnoza problemu   Streszczenie   Artykuł        

Bibliografie
Maria M. Siuda, „Radio dla Wszystkich” (1938-1939). Zestawienie bibliograficzne   Bibliografia        

Maria M. Siuda, „Radio na Wsi” (1935-1938). Zestawienie bibliograficzne: suplement   Bibliografia      

Recenzje
Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 5, pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, Kielce 2023 (Ewa Danowska)   Recenzja

Folderowa edycja materiałów źródłowych. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie pierwszym tomem serii Archiwum Otwarte (Joanna Nowak)   Recenzja

Sprawozdania
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. 16 listopada 2023 r. Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Daria Malicka)   Sprawozdanie

Dziesięć lat Olimpiady Wiedzy o Mediach (Izabela Krasińska, Michał Jas)   Sprawozdanie

Opublikowano 30.06.2024


Teksty do kolejnego numeru – „Infotezy” 2024, nr 2(17)
(grudzień 2024) – przyjmujemy do 30 września 2024 roku.

Teksty należy nadsyłać na adres
e-mail: infotezy@ujk.edu.pl