„Infotezy” 2023, nr 2(15)
 Od redakcji

Artykuły
Jacek Biskupski, Alkoholizm na łamach wybranych czasopism medycznych  w  dwudziestoleciu międzywojennym   Streszczenie    Artykuł

Piotr Sławiński,  „Sendomiria” (1999-2002) jako przykład czasopisma studenckiego   Streszczenie   Artykuł

Natalia Nowak, Warsztat reporterski Katarzyny Kobylarczyk. Analiza książek reportażowych Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty oraz Strup. Hiszpania rozdrapuje rany   Streszczenie   Artykuł

Karolina Malicka, Dziennikarstwo muzyczne na wybranych przykładach. Rola i funkcje dziennikarza muzycznego w radiu sformatowanym   Streszczenie   Artykuł

Bibliografie
Maria M. Siuda, „Radio na Wsi” (1935-1938). Zestawienie bibliograficzne   Bibliografia

Recenzje
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905-1918. Bibliografia adnotowana, red. nauk. Renata Bednarz-Grzybek, Aneta Bołdyrew, Marta M. Kacprzak, Łódź 2023, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, cz. I, ss. 928, ISBN 978-83-8331-204-0; cz. II, ss. 852, ISBN 978- 83- 8331-206-4 (Ewa Danowska)   Recenzja

Sprawozdania
Sprawozdanie z działań projektu ATHENA i działań zespołu ds. propagowania wiedzy o równości płci w ramach Planu Równości Płci UJK w roku 2023 (Weronika Sałek)   Sprawozdanie

Sprawozdanie z wyjazdu do Czech na Uniwersytet Ostrawski, zrealizowanego w ramach programu Erasmus+ (Aleksandra Lubczyńska)   Sprawozdanie

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego do Macedonii, na Uniwersytet Goce Delcev w Sztipie, zrealizowanego w ramach programu Erasmus+ (Daria Malicka)   Sprawozdanie

Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2023 Gdańsk 12-13 października 2023 (Adrianna Linertowicz)   Sprawozdanie

Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Polski system medialny w procesie zmian”, Kielce 7 grudnia 2023 (Agata Chrobot)   Sprawozdanie

Opublikowano 30.12.2023


Teksty do kolejnego numeru – „Infotezy” 2024, nr 1(16)
(czerwiec 2024) – przyjmujemy do 31 marca 2024 roku.

Teksty należy nadsyłać na adres
e-mail: infotezy@ujk.edu.pl