Pismo powstało w 2011 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„iNFOTEZY” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Podstawową wersją pisma jest wersja elektroniczna.
Pismo będzie także wydawane w niewielkim nakładzie w wersji
drukowanej.

Teksty do kolejnego numeru – „iNFOTEZY” 2021, nr 1(1)
(czerwiec 2021) – przyjmujemy do 31 marca 2021 roku.

Teksty należy nadsyłać na adres
e-mail: infotezy@ujk.edu.pl