Rada Naukowa

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. prof. TSzW Ewa Danowska (Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych)

dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. prof. UWM Urszula Doliwa (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. UJ Agnieszka Hess (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Danuta Hombek (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr Adam Jachimczyk (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski;
redaktor naczelny „Infotez” 2011-2018)

prof. dr hab. Bożena Koredczuk (Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. UG Małgorzata Łosiewicz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Grażyna Wrona (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)