Redakcja

dr hab. prof. UJK Monika Olczak-Kardas (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor naczelny

dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor tematyczny

dr Tomasz Chrząstek (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor tematyczny

dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor językowy