Redakcja

dr hab. prof. UJK Monika Olczak-Kardas (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor naczelny

dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor tematyczny

dr Tomasz Chrząstek (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor tematyczny

dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – redaktor językowy