iNFOTEZY

Pismo powstało w 2011 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Założycielem „Infotez” – internetowego periodyku naukowego poświęconego mediom i nauce o informacji – był dr Adam Jachimczyk, który do 2018 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach postanowili od 2021 roku – po dwuletniej przerwie – kontynuować wydawanie „Infotez” w nieco zmienionej formie, zachowując dotychczasowy zakres tematyczny. Chęć współpracy z pismem, w charakterze członków rady naukowej i recenzentów, wyrazili przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce, związanych z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Pismo skierowane jest zarówno do studentów i doktorantów wkraczających na ścieżkę kariery naukowej, jak i do osób z dorobkiem naukowym oraz praktyków, którzy prowadzą prace badawcze wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe.

„Infotezy” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Podstawową wersją pisma jest wersja elektroniczna. Pismo będzie także wydawane w niewielkim nakładzie w wersji drukowanej.