Tematyka

Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.
Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji
naukowych, recenzje.

Szczegółowa tematyka pisma:

 • Architektura informacji
 • Archiwa
 • Automatyzacja działalności informacyjnej
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bibliotekarstwo
 • Biblioteki cyfrowe
 • Bibliotekoznawstwo
 • Cenzura
 • Digitalizacja
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja medialna
 • Ekonomia informacji
 • Etyka informacyjna
 • Historia bibliotek
 • Historia książki
 • Historia prasy, radia, TV, Internetu
 • Media współczesne
 • Nauka o informacji
 • Polityka informacyjna
 • Prawo informacyjne
 • Rynek księgarski
 • Rynek wydawniczy
 • Technologia informacyjna
 • Użytkownicy informacji
 • Wyszukiwanie informacji
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zawody informacyjne