Archiwum kategorii: O nas

Tematyka

Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.
Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji
naukowych, recenzje.

Szczegółowa tematyka pisma:

 • Architektura informacji
 • Archiwa
 • Automatyzacja działalności informacyjnej
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bibliotekarstwo
 • Biblioteki cyfrowe
 • Bibliotekoznawstwo
 • Cenzura
 • Digitalizacja
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja medialna
 • Ekonomia informacji
 • Etyka informacyjna
 • Historia bibliotek
 • Historia książki
 • Historia prasy, radia, TV, Internetu
 • Media współczesne
 • Nauka o informacji
 • Polityka informacyjna
 • Prawo informacyjne
 • Rynek księgarski
 • Rynek wydawniczy
 • Technologia informacyjna
 • Użytkownicy informacji
 • Wyszukiwanie informacji
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zawody informacyjne

iNFOTEZY

Pismo powstało w 2011 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Założycielem „Infotez” – internetowego periodyku naukowego poświęconego mediom i nauce o informacji – był dr Adam Jachimczyk, który do 2018 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach postanowili od 2021 roku – po dwuletniej przerwie – kontynuować wydawanie „Infotez” w nieco zmienionej formie, zachowując dotychczasowy zakres tematyczny. Chęć współpracy z pismem, w charakterze członków rady naukowej i recenzentów, wyrazili przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce, związanych z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Pismo skierowane jest zarówno do studentów i doktorantów wkraczających na ścieżkę kariery naukowej, jak i do osób z dorobkiem naukowym oraz praktyków, którzy prowadzą prace badawcze wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe.

„Infotezy” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Podstawową wersją pisma jest wersja elektroniczna. Pismo będzie także wydawane w niewielkim nakładzie w wersji drukowanej.