Archiwum autora: czak

„Infotezy” 2023, nr 1(14)

„Infotezy” 2023, nr 1(14)
 Od redakcji

Artykuły
Natalia Mielczarek, Kobieta wykształcona na łamach czasopisma społeczno-politycznego i literackiego „Kobieta Współczesna” (1927-1934)   Streszczenie   Artykuł

Agata Woch, Medialny wymiar „sprawy połanieckiej” – głośnego morderstwa z czasów PRL-u   Streszczenie   Artykuł

Weronika Szafraniec, Aktywność zawodowa i twórcza Grzegorza Miecugowa (1955-2017)   Streszczenie   Artykuł

Uliana Dovzhenko, Dziennikarstwo podróżnicze w Ukrainie – przykład Antona Ptushkina, Lesi Nikityuk i Dmitriya Komarova   Streszczenie   Artykuł

Bibliografie
Maria Siuda, „Gazeta Nauczycielska” (1899-1904). Zestawienie bibliograficzne   Bibliografia

Recenzje
Problematyka sztuki wystąpień publicznych w polskim piśmiennictwie naukowym. Kilka uwag na temat książki Przemysława Kutnyja pt. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Na żywo i online, PWN, Warszawa 2021, 197 s., ISBN 978-83-01-21584-2 (Michał Jas)   Recenzja

Sprawozdania
Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego do Università degli Studi della Tuscia odbytego w ramach projektu ERASMUS+. Viterbo, Włochy 24-28 października 2022 (Weronika Sałek)   Sprawozdanie

Historia kobiet – archiwalia, materiały do badań i ich upowszechniania (Natalia Walkowiak)  Sprawozdanie

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gry wideo: media, komunikacja, rozrywka”, Kielce 20 kwietnia 2023 (Michał Jas)   Sprawozdanie

Opublikowano 30.06.2023

„Infotezy” 2022, nr 2(13)

„Infotezy” 2022, nr 2(13)
Infotezy    Od redakcji

Artykuły
Piotr Sławiński, „Kurier Strzelecki” (2005-2009). Zarys monograficzny biuletynu Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Sandomierzu  Streszczenie    Artykuł

Karolina Malicka, Radio a literatura. Analiza słuchowisk i reportaży radiowych emitowanych w Radiu Kielce na przełomie XX i XXI wieku  Streszczenie    Artykuł

Agata Chrobot, Zjawisko konwergencji mediów na przykładzie postaci detektywa Sherlocka Holmesa w serialu Sherlock (2010-2017)  Streszczenie    Artykuł

Bibliografie
Joanna Nowak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” ma już 75 lat. Tworzą go ludzie! Nauczyciele, oświatowcy, teoretycy edukacji i wychowania, uczniowie – biografie, studia, wspomnienia, listy, nekrologi, noty, spisy osobowe. Bibliografia za lata 1947-2021. Część II: N-Ż, Portret zbiorowy i Skład osobowy  Bibliografia

Recenzje
Konarska Katarzyna, Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, 521 s., ISBN 978-83-229-3764-8 (Olga Dąbrowska-Cendrowska)  Recenzja

Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ do Viterbo we Włoszech (Michał Jas)  Sprawozdanie

Letnia Szkoła Historii Kobiet w Augustowie z silną reprezentacją UJK (Natalia Walkowiak)  Sprawozdanie

Międzynarodowe rozważania o nauce – 11. Euroazjatyckie Forum Multidyscyplinarne. 1-2 września 2022, Batumi, Gruzja (Daria Malicka)  Sprawozdanie

Opublikowano 30.12.2022

 

 

iNFOTEZY 2022, nr 1(12)

„Infotezy” 2022, nr 1(12)  Infotezy

 Artykuły
Emilia Pobocha, Kobiety artystki na łamach międzywojennego tygodnika „Kultura” (1936-1939)  Streszczenie   Artykuł

Agata Chrobot, „Miłość pod czerwoną gwiazdą”. Prawda i fikcja w filmie Waldemara Krzystka Mała Moskwa  Streszczenie   Artykuł

Ewa Błońska, ,,Zwierciadło” jako przykład ekskluzywnej prasy kobiecej. Analiza zawartości za lata 2017-2019  Streszczenie   Artykuł

Luiza Wieczorek, Rola mediów społecznościowych w życiu pokolenia C  Streszczenie   Artykuł

Bibliografie
Maria M. Siuda, „Gazetka Radiowa” (1937-1938). Zestawienie bibliograficzne  Bibliografia

Joanna Nowak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” ma już 75 lat. Tworzą go ludzie! Nauczyciele, oświatowcy, teoretycy edukacji i wychowania, uczniowie – biografie, studia, wspomnienia, listy, nekrologi, noty, spisy osobowe. Bibliografia za lata 1947-2021. Część I: A-M  Bibliografia

Recenzje
Problematyka pedagogiczna w czasopismach Królestwa Pol­skiego. Uwagi na temat książki Marzeny Okrasy: Szkoła, opieka, wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, 504 s., ISBN 978-83-227-9183-7 (Izabela Krasińska)  Recenzja

Sprawozdania
„Wieczory Medioznawcze” – wirtualne spotkania dla młodych badaczy mediów (Przemysław Ciszek)  Sprawozdanie

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gry wideo: media, komunikacja, rozrywka”, Kielce 4 listopada 2021 (Michał Jas)  Sprawozdanie

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Polski system medialny w procesie zmian” Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2 grudnia 2021 (Weronika Sałek)  Sprawozdanie

Opublikowano 30.06.2022

iNFOTEZY 2021, nr 1(10)

Artykuły
Bartłomiej Niziałek, Obraz hiszpańskiej wojny domowej na łamach „Wiadomości Literackich” (Część 1)  Streszczenie  Artykuł

Adrianna Linertowicz, Człowiek w świecie wirtualnym. Wpływ internetowych relacji na prawdziwe życie jednostki na przykładzie blogu Handlarz Iluzji  Streszczenie Artykuł

Aleksandra Bielecka, Stereotyp w reklamie i w świadomości społecznej na wybranych przykładach  Streszczenie  Artykuł

Bibliografie
Joanna Nowak, „Złotnik – Zegarmistrz” (1987-1989). Krótka prezentacja i bibliografia zawartości czasopisma  Bibliografia

Recenzje
Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje, pod red. Małgorzaty Czapigi-Klag, Michała Rydlewskiego, Wrocław 2020 (Joanna Nowak)  Recenzja

Vaidhyanathan Siva, Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Warszawa 2018 (Michał Jas)  Recenzja

iNFOTEZY 2018

Ciszek Przemysław, Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen

Jas Michał, Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze

Niekurzak Kinga, „Walczymy o Stal” jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu pdf

iNFOTEZY 2015, vol. 5, nr 2

Borowicz Dorota, Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych

Śliwa Agnieszka, „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014 [kontynuacja] html  Tabela

Wrześniewska Małgorzata, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego [kontynuacja] html  Tabela

iNFOTEZY 2015, vol. 5, nr 1

Śliwa Agnieszka, „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014 html Tabela

Warzyńska Agnieszka, Prasa w Sieci – wybrane aspekty prawne html

Wrześniewska Małgorzata, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego html  Tabela

Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, wyd. 2. Kraków cop. 2012. Rec. Iwona Gleisner, Na tropach polskiej literatury html

iNFOTEZY 2014, vol. 4, nr 1

Brzyszcz Ewelina Paulina, Oddziaływanie lokowania produktu na postawy konsumentów. Zarys problematyki badawczej html

Leszczyński Michał, Jak Ojciec Mateusz zachęca turystów do odwiedzenia Sandomierza html

Głażewska Ewa, Kusio Urszula, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybrane zagadnienia, Lublin 2012. Rec. Paulina Banaśkiewicz html

iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 2

Iwańska Katarzyna, Informacja o książkach i czasopismach z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna” (1924-1939) html

Iwańska Katarzyna, Szkolnictwo specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1921-2012 html

Leszczyński Michał, Prasa Sandomierza w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstępny rekonesans html

Spadło Bartosz, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji html

iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 1

Brzyszcz Ewelina, Dzieci we współczesnych reklamach telewizyjnych html

Filawska Marianna, Strony internetowe wydawnictw uczelnianych jako przykład serwisów handlowych html  Wykres  Tabela

Gleisner Iwona, Problem wolności w Internecie html

Iwańska Katarzyna, Czasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946- ) html

Iwańska Katarzyna, O współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 13 w Kielcach z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w kształtowaniu kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych html

Kustra Karolina, Kształcenie brokerów informacji w Polsce html

Leszczyński Michał, Ojciec Mateusz, Sandomierz i… turystyka html

Maruszak Paulina, Lobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania html  Wykres

Passella Krzysztof, Publiczne źródła informacji dotyczące finansowania wywiadu cywilnego w państwach demokratycznych – zarys problematyki html  Errata

Zapała Mateusz, Komiks. Zarys teorii i historii zjawiska html

Kirkpatrick David, Efekt Facebooka, przekł. Michał Lipa, Warszawa 2011. Rec. Paulina Banaśkiewicz html

Berascejskija knigazbory. Materiały miżnarodnaj naukova-praktycznaj kanferencyi „Berascejskija kanferencyi: prablemy i perspektyvy dasledavannaja”, Brest 30-31 kastrycznika 2008 g., pod red. nauk. Mikałaja Nikałajeva, Brest 2010. Rec. Ewa Danowska html