iNFOTEZY 2021, nr 1(10)

Artykuły
Bartłomiej Niziałek, Obraz hiszpańskiej wojny domowej na łamach „Wiadomości Literackich” (Część 1)  Streszczenie  Artykuł

Adrianna Linertowicz, Człowiek w świecie wirtualnym. Wpływ internetowych relacji na prawdziwe życie jednostki na przykładzie blogu Handlarz Iluzji  Streszczenie Artykuł

Aleksandra Bielecka, Stereotyp w reklamie i w świadomości społecznej na wybranych przykładach  Streszczenie  Artykuł

Bibliografie
Joanna Nowak, „Złotnik – Zegarmistrz” (1987-1989). Krótka prezentacja i bibliografia zawartości czasopisma  Bibliografia

Recenzje
Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje, pod red. Małgorzaty Czapigi-Klag, Michała Rydlewskiego, Wrocław 2020 (Joanna Nowak)  Recenzja

Vaidhyanathan Siva, Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Warszawa 2018 (Michał Jas)  Recenzja