iNFOTEZY 2018

Ciszek Przemysław, Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen

Jas Michał, Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze

Niekurzak Kinga, „Walczymy o Stal” jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu pdf