iNFOTEZY 2015, vol. 5, nr 2

Borowicz Dorota, Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych

Śliwa Agnieszka, „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014 [kontynuacja] html  Tabela

Wrześniewska Małgorzata, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego [kontynuacja] html  Tabela