Zasady recenzowania

Każdy artykuł jest opiniowany przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości („double-blind review”). Jeśli recenzenci nie są zgodni w swoich opiniach, czy artykuł można opublikować, powoływany jest trzeci recenzent.