Recenzenci

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadsyłane do „Infotez” publikowana jest raz w roku.

Lista recenzentów tekstów nadesłanych do „Infotez” w 2021 roku

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, UMCS w Lublinie)

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UJK w Kielcach)

dr hab. Ewa Danowska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków)

dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UJK w Kielcach)

prof. dr hab. Danuta Hombek (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UJK w Kielcach)

dr Adam Jachimczyk (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UJK w Kielcach)

prof. dr hab. Grażyna Wrona (Instytut Nauk o Informacji, UP w Krakowie)

 

Lista recenzentów tekstów nadesłanych do „Infotez” w 2022 roku

dr hab. Renata Bednarz-Grzybek (Instytut Pedagogiki, UMCS w Lublinie)

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach)

dr hab. prof. TSzW Ewa Danowska (Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych)

dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach)

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW)

dr Adam Jachimczyk (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW)

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach)

dr hab. prof. UKSW Krzysztof Stępniak (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie)