iNFOTEZY 2021, nr 2(11)

„Infotezy” 2021, nr 2(11)

Artykuły

Joanna Nowak, Staropolskie zielniki dostępne w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych
Streszczenie  Artykuł

Bartłomiej Niziałek, Obraz hiszpańskiej wojny domowej na łamach „Wiadomości Literackich”.
Część 2 Streszczenie    Artykuł

Dmytro Mohyr, Marketing polityczny Wołodymyra Zełenskiego – bezprecedensowa kampania
wyborcza w historii niepodległej Ukrainy Streszczenie    Artykuł

Damian Ołownia, Patostreaming jako zjawisko patologiczne i dewiacyjne
Streszczenie     Artykuł

Recenzje

Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 1, pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej
i Aleksandry Lubczyńskiej, Kielce 2019 (Piotr Sławiński)  Recenzja

Gosek Małgorzata, Cyfrowy uczeń. Dylematy mediatyzacji, Toruń 2020
(Barbara Bakalarz-Kowalska)  Recenzja

Sprawozdania

VIII Spotkanie Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych przy współpracy Pracowni Historii Kobiet w Katedrze Historii Kultury Uniwersytetu w Białymstoku (7-9 października 2021) (Olga Dąbrowska-Cendrowska)  Sprawozdanie

 Program ERASMUS+ nie tylko dla studentów! (Natalia Walkowiak)  Sprawozdanie

Opublikowano 30.12.2021