iNFOTEZY 2022, nr 1(12)

„Infotezy” 2022, nr 1(12)  Infotezy

 Artykuły
Emilia Pobocha, Kobiety artystki na łamach międzywojennego tygodnika „Kultura” (1936-1939)  Streszczenie   Artykuł

Agata Chrobot, „Miłość pod czerwoną gwiazdą”. Prawda i fikcja w filmie Waldemara Krzystka Mała Moskwa  Streszczenie   Artykuł

Ewa Błońska, ,,Zwierciadło” jako przykład ekskluzywnej prasy kobiecej. Analiza zawartości za lata 2017-2019  Streszczenie   Artykuł

Luiza Wieczorek, Rola mediów społecznościowych w życiu pokolenia C  Streszczenie   Artykuł

Bibliografie
Maria M. Siuda, „Gazetka Radiowa” (1937-1938). Zestawienie bibliograficzne  Bibliografia

Joanna Nowak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” ma już 75 lat. Tworzą go ludzie! Nauczyciele, oświatowcy, teoretycy edukacji i wychowania, uczniowie – biografie, studia, wspomnienia, listy, nekrologi, noty, spisy osobowe. Bibliografia za lata 1947-2021. Część I: A-M  Bibliografia

Recenzje
Problematyka pedagogiczna w czasopismach Królestwa Pol­skiego. Uwagi na temat książki Marzeny Okrasy: Szkoła, opieka, wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, 504 s., ISBN 978-83-227-9183-7 (Izabela Krasińska)  Recenzja

Sprawozdania
„Wieczory Medioznawcze” – wirtualne spotkania dla młodych badaczy mediów (Przemysław Ciszek)  Sprawozdanie

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gry wideo: media, komunikacja, rozrywka”, Kielce 4 listopada 2021 (Michał Jas)  Sprawozdanie

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Polski system medialny w procesie zmian” Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2 grudnia 2021 (Weronika Sałek)  Sprawozdanie

Opublikowano 30.06.2022