„Infotezy” 2022, nr 2(13)

„Infotezy” 2022, nr 2(13)
Infotezy    Od redakcji

Artykuły
Piotr Sławiński, „Kurier Strzelecki” (2005-2009). Zarys monograficzny biuletynu Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Sandomierzu  Streszczenie    Artykuł

Karolina Malicka, Radio a literatura. Analiza słuchowisk i reportaży radiowych emitowanych w Radiu Kielce na przełomie XX i XXI wieku  Streszczenie    Artykuł

Agata Chrobot, Zjawisko konwergencji mediów na przykładzie postaci detektywa Sherlocka Holmesa w serialu Sherlock (2010-2017)  Streszczenie    Artykuł

Bibliografie
Joanna Nowak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” ma już 75 lat. Tworzą go ludzie! Nauczyciele, oświatowcy, teoretycy edukacji i wychowania, uczniowie – biografie, studia, wspomnienia, listy, nekrologi, noty, spisy osobowe. Bibliografia za lata 1947-2021. Część II: N-Ż, Portret zbiorowy i Skład osobowy  Bibliografia

Recenzje
Konarska Katarzyna, Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, 521 s., ISBN 978-83-229-3764-8 (Olga Dąbrowska-Cendrowska)  Recenzja

Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+ do Viterbo we Włoszech (Michał Jas)  Sprawozdanie

Letnia Szkoła Historii Kobiet w Augustowie z silną reprezentacją UJK (Natalia Walkowiak)  Sprawozdanie

Międzynarodowe rozważania o nauce – 11. Euroazjatyckie Forum Multidyscyplinarne. 1-2 września 2022, Batumi, Gruzja (Daria Malicka)  Sprawozdanie

Opublikowano 30.12.2022