iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 1

Brzyszcz Ewelina, Dzieci we współczesnych reklamach telewizyjnych html

Filawska Marianna, Strony internetowe wydawnictw uczelnianych jako przykład serwisów handlowych html  Wykres  Tabela

Gleisner Iwona, Problem wolności w Internecie html

Iwańska Katarzyna, Czasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946- ) html

Iwańska Katarzyna, O współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 13 w Kielcach z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w kształtowaniu kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych html

Kustra Karolina, Kształcenie brokerów informacji w Polsce html

Leszczyński Michał, Ojciec Mateusz, Sandomierz i… turystyka html

Maruszak Paulina, Lobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania html  Wykres

Passella Krzysztof, Publiczne źródła informacji dotyczące finansowania wywiadu cywilnego w państwach demokratycznych – zarys problematyki html  Errata

Zapała Mateusz, Komiks. Zarys teorii i historii zjawiska html

Kirkpatrick David, Efekt Facebooka, przekł. Michał Lipa, Warszawa 2011. Rec. Paulina Banaśkiewicz html

Berascejskija knigazbory. Materiały miżnarodnaj naukova-praktycznaj kanferencyi „Berascejskija kanferencyi: prablemy i perspektyvy dasledavannaja”, Brest 30-31 kastrycznika 2008 g., pod red. nauk. Mikałaja Nikałajeva, Brest 2010. Rec. Ewa Danowska html