iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 2

Iwańska Katarzyna, Informacja o książkach i czasopismach z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna” (1924-1939) html

Iwańska Katarzyna, Szkolnictwo specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1921-2012 html

Leszczyński Michał, Prasa Sandomierza w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstępny rekonesans html

Spadło Bartosz, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji html