iNFOTEZY 2014, vol. 4, nr 1

Brzyszcz Ewelina Paulina, Oddziaływanie lokowania produktu na postawy konsumentów. Zarys problematyki badawczej html

Leszczyński Michał, Jak Ojciec Mateusz zachęca turystów do odwiedzenia Sandomierza html

Głażewska Ewa, Kusio Urszula, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybrane zagadnienia, Lublin 2012. Rec. Paulina Banaśkiewicz html