iNFOTEZY 2012, vol. 1, nr 1

Bernat Katarzyna, Dziennikarstwo radiowe: między misją a komercją pdf

Białek-Szwed Olga Bogumiła, „Super Express” – pierwszy polski tabloid (studium przypadku) pdf

Flasiński Krzysztof, Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści pdf

Majcherczyk Paula, Rozwój lokalnych mediów internetowych wobec kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Analiza na podstawie portalu MM Moje Miasto pdf

Zaręba Jolanta, Udział dziennikarzy w reklamach. Między etyką a praktyką pdf

„Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1. Rec. Małgorzata Gromniak pdf