iNFOTEZY 2011, vol. 1, nr 1

Domińczyk Magdalena, Analiza zawartości „Biuletynu NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego” w latach 1980-1981 pdf

Moryś Adriana, Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego. Część pierwsza pdf

Moryś Adriana, Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego. Część druga pdf

Uchańska Anita, Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii) pdf

Walczak Grzegorz, Próba analizy zjawiska konwergencji na przykładzie działań Grupy ITI pdf

Zapała Mateusz, Boom komiksowy. Polski rynek historii obrazkowych w latach 2000-2003 pdf